Horná Ves
Ohrozenia obce

Informácie o obci

Obsahom sú informácie týkajúce sa obce, ako zobrazenie na mape, počet obyvateľov, základné charakteristiky obce a iné.

Ohrozenia

Jednotlivé ohrozenia obce, s popisom ich vzniku, možné škody a zdroje ohrozenia.
 

Varovanie

Informácie o varovaní a vyrozumení obyvateľov obce, vznik mimoriadnej udalosti.
 

Aktuálny stav

Aktuálne informácie o možných ohrozeniach obyvateľov, prípadne informácie o vzniknutej mimoriadnej udalosti. 
 

V prípade vašich postrehov o možnostiach vzniku nežiadúcej udalosti (ohrozenie zdravia, osôb a majetku) v našej obci, nás môžete kontaktovať pomocou vyplnenia formuláru.